hits

Jeg har mange ønsker, men trenger deres hjelp


Jeg bruker tiden min på å tenke på hva jeg har lyst til å gjøre for å hjelpe andre. Jeg lever for å hjelpe andre, og at andre skal ha det bra. Jeg bruker mer tid på å tenke ut hvordan jeg skal hjelpe andre, istedenfor å tenke på hvordan jeg skal hjelpe meg selv. Det er ingen tvil om at alle trenger hjelp en gang i blant, ingen av oss klarer oss helt alene. Derfor så trenger jeg også deres hjelp for å oppnå mine drømmer. Hvem vet kanskje jeg kan hjelpe dere og oppnå deres drømmer også. Så hvorfor ikke slå oss sammen, og hjelpe hverandre.

Mine ting er kanskje litt store, og vanskelige å få til. Jeg får det i hvert fall ikke til om jeg ikke prøver, og tror ikke jeg får til alt alene heller. Så er dere spente på hva det egentlig er jeg har planer om? Jeg skal fortelle dere nå.

.- Jeg vil bedre situasjonen for eldre, som ikke får den omsorgen de trenger på eldre hjem. Mange av de frykter for eldre hjemmet, og vil bo hjemme helt til de ikke har noe valg lenger. Jeg har til og med hørt voksne som heller vil gjøre noe kriminelt og gå i fengsel istedenfor å havne på eldre hjem.

- Den andre tingen jeg vil gjøre er å bedre situasjonen for foreldre løse barn, fattige barn eller barn generelt som ikke har det noe bra. Alle er like mye verdt, har rett på de samme rettighetene og trenger muligheter som alle andre.

- Den tredje tingen jeg vil ordne, er situasjonen til funksjonshemmede. De som alle andre har rett på samme rettigheter, er like mye verdt og trenger mulighetene som alle andre får. Selv om de kanskje har en hemning, betyr ikke det at de får til noe mindre enn andre. De blir satt på samme sted som eldre, blinde og får ikke den omsorgen de trenger. Det er nesten alltid de svake det går utover om noe skal bli kuttet ned på. De blir kastet ut av arbeidsmarkedet, eller utnyttet fordi de får gratis arbeidskraft og lønna blir betalt fra nav. Selv om de gjør en like god jobb som resten av de ansatte, og får like mye skryt.

- Den siste tingen jeg har i hodet som jeg vil endre på, er rett og slett skolen. Jeg er ikke skole flink selv, og har slitet igjennom alle årene på skolen. Så jeg vil finne en løsning på hvordan skolen kan være mulig å fullføre for alle sammen. Til nå har jeg tenkt på at det må mer praksis til i grunnskolen, inkludert videregående. Jeg vil ha friere valg til hvordan fag vi skal kunne studere. Jeg vil ikke at de vanskelige fagene skal være grunnen til at vi ikke får vitnemål eller ikke klarer å fullføre skolen, eller bli det vi har lyst til. Vi kan være dårlige i fellesfagene, men være ekstremt flinke på de fagene vi faktisk trenger videre. Så er det fellesfagene som ødelegger for resten, jeg vil ha en stopper for det!

Hva synes du vi skal gjøre? Er du interessert i å samarbeide med meg?

Kontakt meg på: sternerblogg@gmail.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentarHei! Jeg heter Camilla og er 21 år. Jeg er egentlig fra Follo området. Nå har jeg flyttet til Hamar for å studere. Hvis du vil bli med på min hverdag som student, er det bare å følge med videre.

For kontakt:
sternerblogg@gmail.com
♡ Design av Tonjemt ♡